Vestdijk, Simon

Going for a walk,

mama says: "Mouth shut!", so scared --


that I will get sick.


Wandelen, mama
zegt: "Mondje dicht, hoor!", zo bang --sagt: "Reinen Mund!", solche Angst --
dat ik iets oploop.dass ich krank werde.

Poem S1791
Amsterdam, 2023-06-07

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 1 (AD 1904), § 6 (AD 1909)
Keyword: Fear: fantasy 
 

He is poor, sucking

up the apple core, it melts --


in his mouth, almost.


De arme jongen
zuigt het klokhuis op, het smelt --Kerngehäuse auf, es schmilzt --
bijna in zijn mond.fast in seinem Mund.

Poem S1755
Amsterdam, 2023-05-09

Saint Sebastian - The history of a talent (Simon Vestdijk) - 1939
Novel "Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent", chapter 2-1; novel "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 2 (AD 1905)
Keyword: Poverty: practice 
 

Animals that talk,

that is still acceptable --


but dolls are dumb things.


Dieren die praten,
dat kan nog wel, maar poppen --ist möglich, aber Puppen --
zijn stomme dingen.sind stumme Dinger.

Poem H3843
Amsterdam, 2023-06-10

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 3 (AD 1907)
Keyword: Reason: critical 
 

I think about it

all day, so actually --


I'm practising hard!


Ik wil het, ik denk
er steeds aan, dus eigenlijk --daran, also eigentlich --
oefen ik heel hard!übe ich sehr hart!

Poem S1792
Amsterdam, 2023-06-10

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Reluctance (for example to exercises on the piano)
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 4 (AD 1907)

Keyword: Passivity: easiness (sloth) 
 

Back in Amsterdam!

So, why aren't people shining --


here with happiness?!


Weer in Amsterdam!!
Waarom stralen mensen hier --Warum strahlen die Menschen --
dan niet van geluk?!hier denn nicht vor Glück?!

Poem H3844
Amsterdam, 2023-06-10

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 5; novel "Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent", chapter 3-1 (AD 1908)
Keywords: Wonder, Amsterdam 
 

Grandpa is so strict:

storms never thunder, because --


swearing isn't allowed.


Opa is zo streng::
bij onweer dondert het nooit --Gewitter donnert nie, denn --
want vloeken mag niet.man soll nicht fluchen.

Poem S1756
Amsterdam, 2023-05-10

Saint Sebastian - The history of a talent (Simon Vestdijk) - 1939
Novel "Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent", chapter 3-1; novel "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)
Keyword: Religion: commandments 
 

The smooth arrows, there,

straight in his naked body --


look so satisfied.


De gladde pijlen,
recht in zijn naakte lichaam --in seinem nackten Körper --
lijken tevreden.wirken zufrieden.

Poem S1757
Amsterdam, 2023-05-10

Saint Sebastian - The history of a talent (Simon Vestdijk) - 1939
Novel "Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent", chapter 3-4; novel "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)
Keyword: Beauty: body 
 

He is dangerous,

he paces in a system --


of fabrications.


Hij is gevaarlijk,,
hij ijsbeert in een systeem --er läuft in einem System --
van fantasieën.von Fantasien.

Poem S1758
Amsterdam, 2023-05-10

Saint Sebastian - The history of a talent (Simon Vestdijk) - 1939
Novel "Sint Sebastiaan - De geschiedenis van een talent", chapter 3-4; novel "Kind tussen vier vrouwen" (1972), § 5 (AD 1908)
Keyword: Fantasy: imagination 
 

The little ticket

is still there, if it didn't drop --


when I felt for it.


Ik heb het kaartje,,
als het niet gevallen is --wenn es nicht gefallen ist --
bij mijn controle.als ich tastete.

Poem H3850
Amsterdam, 2023-06-13

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 6 (AD 1909)
Keyword: Control 
 

Unavoidable

after the worship service:


a day of boredom.


Na de eredienst
is het onvermijdelijk:ist sie ja unvermeidlich:
een dag verveling.die Langeweile.

Poem H3851
Amsterdam, 2023-06-13

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Dies Domini (Lord's Day, the weekly day of rest)
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 6 (AD 1909)

Keyword: Boredom: rest 
 

Exactly the same

people walk the same circles --


on the holiday.


Dezelfde mensen
lopen dezelfde rondjes --laufen dieselben Runden --
op hun vrije dag.an dem Feiertag.

Poem H3852
Amsterdam, 2023-06-13

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 6 (AD 1909)
Keyword: Together: group 
 

Dad doesn't say who is

the most beautiful woman:


Your mother of course!


Vader antwoordt niet,
wie hij de mooiste vrouw vindt:für ihn die schönste Frau ist:
Mama natuurlijk!Klar, deine Mutter!

Poem H3853
Amsterdam, 2023-06-13

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 6 (AD 1909)
Keyword: Beauty: essence 
 

Father chases me,

we run around the table --


three times, always three.


Vader zit mij na,,
we rennen om de tafel --es geht um den Tisch herum --
drie keer, altijd drie.dreimal, immer drei.

Poem H3854
Amsterdam, 2023-06-13

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 6 (AD 1909)
Keywords: Parents: father(hood), Habits 
 

I despise myself

for everything I can't do --


like other students.


Ik veracht mezelf
om alles wat ik niet kan --für das, was ich nicht tun kann --
zoals anderen.wie die anderen.

Poem S1795
Amsterdam, 2023-06-14

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 7 (AD 1910)
Keywords: Equality: self-respect, Puberty 
 

He really can't be

a bad influence on me --


for he is my friend.


Een slechte invloed
kan hij op mij niet hebben --Einfluss auf mich nicht schlecht sein --
want hij is mijn vriend.denn er ist mein Freund.

Poem S1759
Amsterdam, 2023-05-12

Surrogates for Murk Tuinstra - The history of a friendship (Simon Vestdijk) - 1948
Novel "Surrogaten voor Murk Tuinstra - De geschiedenis van een vriendschap", chapter 3-5 (AD 1911)
Keyword: Friendship: bond 
 

I promised again,

in the meantime already --


crossing the threshold.


Ik beloofde het,
keer op keer, maar dan stond ik --aber derweil stehe ich --
al op de drempel.schon an der Schwelle.

Poem S1760
Amsterdam, 2023-05-12

Surrogates for Murk Tuinstra - The history of a friendship (Simon Vestdijk) - 1948
Novel "Surrogaten voor Murk Tuinstra - De geschiedenis van een vriendschap", chapter 3-5 (AD 1911)
Keyword: Promise 
 

Girls are different;

looking at them, you can't tell --


what their real age is.


Meisjes zijn anders,,
aan hen kun je niet goed zien --man sieht ihnen gewöhnlich --
wat hun leeftijd is.ihr Alter nicht an.

Poem H3856
Amsterdam, 2023-06-17

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 2-1 (AD 1912)
Keywords: Child: teenager, Puberty 
 

My eyes keep slipping

off from her face, to some stones --


with grass between them.


Mijn blikken glijden
steeds van haar af, naar stenen --von ihr ab, zu den Steinen --
met gras ertussen.mit Gras dazwischen.

Poem H3857
Amsterdam, 2023-06-17

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 2-1 (AD 1912)
Keywords: In love: exploration, Puberty 
 

I feel no worship,

no love or amorousness --


but a blissful fear.


Ik voel geen liefde,
verliefdheid of eerbied, maar --oder Verehrung, sondern --
een zalige angst.glückselige Angst.

Poem H3858
Amsterdam, 2023-06-17

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 2-1 (AD 1912)
Keywords: Attention: for someone, Puberty 
 

He confesses it,

and she answers absently --


I know, I heard so.


Hij bekent het haar,.
en ze antwoordt afwezig --Sie ist geistesabwesend:
Ja, dat zeggen ze.Ja, sie sagen es.

Poem S1778
Amsterdam, 2023-05-24

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), chapter 2-1 (AD 1913)
Keyword: Distance / Detachment 
 

My diligent half

does homework, my dreaming half --


still lingers with her.


Mijn vlijtige helft
maakt huiswerk, mijn dromende --Hausarbeit, mein verträumtes --
vertoeft nog bij haar.verweilt noch bei ihr.

Poem H3827
Amsterdam, 2023-05-24

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), chapter 2-1 (AD 1913)
Keyword: In love: dreamy 
 

With you, I want to

keep wandering, hand in hand --


next to your red hat.


Met jou wil ik steeds
blijven lopen, hand in hand --rumwandern, neben deiner --
naast jouw rode muts.roten Wollmütze.

Poem S1824
Amsterdam, 2023-07-17

Sunset (Simon Vestdijk) - 1940
Poem "Zonsondergang", written in 1932, published in "Criterium" (1940) and in the collections "Water in zicht" (1940) and "Simplicia" (1942)
Keyword: In love: dreamy 
 

She is reticent

and difficult to conquer --


Every day again.


Ze is gesloten,,
moeilijk te veroveren --und sehr schwer zu erobern --
Elke dag opnieuw.Jeden Tag wieder.

Poem S1779
Amsterdam, 2023-05-24

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), chapter 2-3 (AD 1914)
Keyword: In love: unanswered 
 

I'm afraid of her

dislike. Rightly! Wonderful --


this togetherness!


Ik was bang voor haar
afkeer. Terecht! Geweldig --er Abneigung war zu Recht!
zo'n verbondenheid!Tolle Verbindung!

Poem S1780
Amsterdam, 2023-05-24

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 11; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), chapter 2-5 (AD 1914)
Keyword: In love: unanswered 
 

There's something I should

do right now, but I don't know --


don't dare to know what.


Ik moet nu iets doen,
maar ik weet niet, ik durf niet --tun, traue mich aber nicht --
meer te weten wat.mehr, zu wissen, was.

Poem H3830
Amsterdam, 2023-05-25

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-3 (AD 1915)
Keyword: Child: teenager 
 

My first love poem

is a grand sonnet of praise --


to spring in her smile.


Mijn eerste liefdes-
gedicht is een groots loflied --gedicht ist ein Lobgesang --
op haar lentelach.auf ihren Frühling.

Poem H3831
Amsterdam, 2023-05-25

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Lyrical nature poetry
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-3 (AD 1915)

Keyword: In love: exploration 
 

Teens in the school yard

like to play with the soft balls --


of being in love.


Tieners op het plein
spelen graag met de ballen --spielen gern mit den Bällen --
van het verliefd zijn.ihres Verliebtseins.

Poem H3835
Amsterdam, 2023-05-26

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-3 (AD 1915)
Keyword: In love: exploration 
 

Popular detours

surround the city centre:


the flirtation roads.


Er zijn omwegen
rond het centrum van de stad:um die Innenstadt herum:
de scharrelwegen.Liebeleistraßen.

Poem H3832
Amsterdam, 2023-05-25

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 12; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), chapter 3-4 (AD 1914)
Keyword: In love: exploration 
 

Very puzzling is

the miscellaneous news:


Hów did it happen?


Raadselachtig zijn
de gemengde berichten:vermischte Nachrichten: Wié --
Hóe is het gegaan?ist es gelaufen?

Poem H3859
Amsterdam, 2023-06-18

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", written in 1933, § 12; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-1 (AD 1914)
Keyword: Curiosity: educational 
 

The most exciting

are her amorous feelings:


awakened by me!


En het spannendste
is die verliefdheid van haar:ist ihre Verliebtheit, die --
die heb ik gewekt!ich erregt habe!

Poem H3833
Amsterdam, 2023-05-25

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", III-4, page 234, AD 1915
Keyword: In love: euphoria 
 

He is a true friend,

should he therefore be in love --


with my new girlfriend?


Als een echte vriend
zou hij verliefd moeten zijn --als wahrer Freund verliebt sein --
op mijn vriendin?in meine Freundin?

Poem S1781
Amsterdam, 2023-05-25

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-4 (AD 1915)
Keyword: Friendship: understanding 
 

For their decency,

people like to step firmly --


on a heart in love.


In het dorp trapt men
voor zijn fatsoen graag stevig --tritt man im Dorf gerne auf --
op een verliefd hart.ein verliebtes Herz.

Poem S1782
Amsterdam, 2023-05-25

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-4 (AD 1914)
Keyword: Values and standards 
 

From behind she hits

me with a twig: well, come on!


Come on with that kiss!


Achterlangs slaat ze
me met een takje: vooruit!mich mit einem Zweig: na los!
Kom op met die kus!Komm schon mit dem Kuss!

Poem H3834
Amsterdam, 2023-05-25

Back to Ina Damman - The history of an adolescent love (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", chapter 3-5 (AD 1915)
Keyword: In love: exploration 
 

I'm busy thinking,

and she is getting upset --


because I'm silent.


Ik zit te denken,,
zij zit zich druk te maken --beschäftigt, sie regt sich auf --
omdat ik niets zeg.weil ich nichts sage.

Poem S1783
Amsterdam, 2023-05-25

Child between four women (Simon Vestdijk) - 1972
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 12; novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde" (1934), chapter 3-5 (AD 1914)
Keyword: Contact: reserve 
 

I let her go, but

I'll be true to her image --


my image of her.


Ik laat haar los, maar,
ik zal altijd trouw blijven --bleibe dem Bild aber treu --
aan mijn beeld van haar.meinem Bild von ihr.

Poem S1784
Amsterdam, 2023-05-25

(Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Kind tussen vier vrouwen", § 12, end of the book (page 591); novel "Terug tot Ina Damman - De geschiedenis van een jeugdliefde", III-5, end of the book (AD 1914)
Keyword: Illusions: wish 
 

It stands out: I've grown

a lot, quite a long way down --


out of my pant legs.


Ik ben flink gegroeid,
een heel stuk naar beneden --ziemlich weit nach unten, aus --
uit de broekspijpen.den Hosenbeinen.

Poem H3840
Amsterdam, 2023-06-06

The other school - The history of a betrayal (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De andere school - De geschiedenis van een verraad", chapter 1-2 (AD 1916)
Keyword: Child: upgrow 
 

Since I'm old enough

to understand adult jokes --


they're disappointing.


Nu ik de grapjes
van volwassenen begrijp --für Erwachsene versteh --
vallen ze tegen.sind sie enttäuschend.

Poem S1790
Amsterdam, 2023-06-06

The other school - The history of a betrayal (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De andere school - De geschiedenis van een verraad", chapter 1-2 (AD 1916)
Keyword: Adultness 
 

She looks at the child

with love and understanding --


It grows right away.


Ze bekijkt het kind
zo vol liefde en begrip --mit Liebe und Verständnis --
dat het ervan groeit.Und es wächst sofort.

Poem H3841
Amsterdam, 2023-06-06

The other school - The history of a betrayal (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De andere school - De geschiedenis van een verraad", chapter 1-3 (AD 1916)
Keyword: Love: Give To Be 
 

I just can't help it,

I lie because of the truth --


It's slipping away.


Ik moet wel liegen,
en dat komt door de waarheid --anders wegen der Wahrheit --
Die ontglipt mij steeds.Sie entgleitet mir.

Poem H3842
Amsterdam, 2023-06-06

The other school - The history of a betrayal (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De andere school - De geschiedenis van een verraad", chapter 1-5 (AD 1916)
Keywords: Ethics: lie, Truth: lie 
 

Every day again

I long to drink from this cup --


It's the cup of love.


Elke dag wil ik
uit deze beker drinken --ich aus diesem Kelch trinken --
de liefdesbeker.dem Kelch der Liebe.

Poem H3869
Amsterdam, 2023-06-21

the cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "de beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 1-3 [1917]
Book title after the line "Hoc est amoris poculum" ("This is the cup of love") from the student song "Io vivat" ("Hurray, he is alive", i.e. the chairman or former chairman)

Keyword: Love: wish (expressed) 
 

The sitting room makes

me feel like I have to walk --


in a gliding way.


De nette kamer
geeft me het gevoel glijdend --gibt mir das Gefühl, dass ich --
te moeten lopen.gleitend gehen muss.

Poem S1798
Amsterdam, 2023-06-21

The cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 2-3 [1917]
Keyword: Prestige 
 

I hear, see or speak

no evil of the talkers --


but I do think so.


Ik hoor, zie of spreek
geen kwaad van de keuvelaars --nichts Böses vom Geplauder --
maar ik denk het wél.denk es aber schon.

Poem H3870
Amsterdam, 2023-06-21

the cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "de beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 2-4 [1917]
Keyword: Together: social 
 

This music is so

nice that I play it even --


better than I can!


Deze muziek is
zo prachtig! Ik speel haar nog --so schön! Ich spiele sie noch --
mooier dan ik kan.besser als ich kann.

Poem H3871
Amsterdam, 2023-06-21

The cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 2-4 [1917]
Keyword: Music: feelings 
 

The study takes years,

so it easily will take --


me even longer.


De studie duurt lang,
zodat je er haast vanzelf --dauert lange! Man braucht fast --
langer over doet.von selbst noch länger.

Poem H3872
Amsterdam, 2023-06-21

The cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 2-4 [1917]
Keyword: Time: passing 
 

I'm very faithful

to her, heaven is surprised:


so soporific!


Ik ben haar heel trouw,,
de hemel kijkt ervan op:der Himmel macht Augen: so --
zo slaapverwekkend!maßlos langweilig!

Poem H3873
Amsterdam, 2023-06-22

The cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 3-1 [1918]
Keyword: Love: fidelity / infidelity 
 

You can only sin

ceaselessly, leaving no time --


to be remorseful.


Zondigen moet men
onophoudelijk, geen tijd --unaufhörlich, keine Zeit --
laten voor berouw.zur Reue lassen.

Poem S1799
Amsterdam, 2023-06-22

The cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 3-1 [1918]
Keyword: Ethics: practice 
 

I don't control her,

there is no need to do so --


I can see through her.


Ik controleer niet,,
dat is bij haar niet nodig --das ist bei ihr nicht nötig --
want ik doorzie haar.ich durchschaue sie.

Poem H3874
Amsterdam, 2023-06-22

The cup of love - The history of a first year (Simon Vestdijk) - 1956
Roman "De beker van de min - De geschiedenis van een eerste jaar", chapter 3-3 [1918]
Keyword: People: fellow man 
 

He contradicts him-

self, says, without studying --


he is a student.


Hij spreekt zich tegen,,
zegt, zonder te studeren --sagt, ohne zu studieren --
dat hij student is.er sei ein Student.

Poem S1800
Amsterdam, 2023-06-22

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 2-1 [1919]
Keywords: Order: chaos, Appearances 
 

The warrior maid

clatters the spear, she's ready --


at the slightest shake.


De krijgsvrouw klettert
met de speer, ze is paraat --mit dem Speer, er ist bereit --
bij elke trilling.beim kleinsten Beben.

Poem H3880
Amsterdam, 2023-06-25

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Statue of Minerva on the glass bookcase in the student room
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 1-4, 2-1, 3-4; novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim" (1959), chapter 1-1, 1-2, 1-4

Keyword: Combat readiness 
 

Doing nothing, just

sitting, watching and waving --


And not even that.


Nietsdoen, wat zitten,
te kijken en te wuiven --mich umschauen und winken --
En zelfs dat niet eens.Und nicht einmal das.

Poem S1801
Amsterdam, 2023-06-22

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 2-1 [1919]
Keyword: Passivity: easiness (sloth) 
 

Since each of them spoke

a half-truth, that together --


must be the whole truth.


Elk heeft een halve
waarheid gesproken, samen --halbe Wahrheit, zusammen --
is dat de hele.ist das die ganze.

Poem H3875
Amsterdam, 2023-06-23

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 2-1
Keyword: Truth 
 

A tyrant is great,

though this is based on weakness --


it is still greatness.


Een tiran is groot,,
al berust dat op zwakte --obwohl's auf Schwäche beruht --
toch is het grootheid.ist es doch Größe.

Poem S1802
Amsterdam, 2023-06-23

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 2-1 [1919]
Keyword: Power: wielding 
 

Anything can be

done, provided that you go --


off the beaten tracks.


Alles kan worden
uitgevoerd, althans buiten --werden, verlasse einfach --
gebaande paden.den gebahnten Weg.

Poem H3876
Amsterdam, 2023-06-23

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 2-5
Keyword: New: renewal 
 

I imitate him,

my eyes spontaneously --


turning greenish blue.


Heel spontaan doe ik
hem na en vanzelf kleuren --ihn nach und von selbst werden --
mijn ogen groenblauw.meine Augen grün.

Poem H3877
Amsterdam, 2023-06-23

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-1
Keyword: Imitate 
 

She herself, my muse

in what I do and don't do --


is invisible.


Zijzelf, mijn muze
bij al wat ik doe en laat --in allem, was ich tue --
is niet zichtbaar meer.ist selbst unsichtbar.

Poem H3878
Amsterdam, 2023-06-24

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-1
Keyword: Muse 
 

In His confusion

God left us a commandment --


which became a ban.


In Zijn verwarring
liet God een gebod achter --uns hinterlassen hatte --
dat een verbod werd.wurde zum Verbot.

Poem S1803
Amsterdam, 2023-06-24

The free bird and its cages - The history of a donicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-1 [1920]
Keyword: Religion: commandments 
 

He talks about her

all the time, so there's a chance --


it's almost over.


Hij praat heel de tijd
over haar, dus dan kan het --über sie, also, vielleicht --
al bijna uit zijn.ist es fast vorbei.

Poem S1804
Amsterdam, 2023-06-24

The free bird and its cages - The history of a donicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-2 [1920]
Keyword: Love: change / end 
 

Visitors give me,

as a sick person, knowledge --


of human nature.


Bezoekers geven
mij als zieke veel kennis --mir als Krankem viel Wissen --
Veel mensenkennis.Viel Menschenkenntnis.

Poem H3879
Amsterdam, 2023-06-24

The free bird and its cages - The history of a domicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-3
Keyword: Attention: observe 
 

How busy she is,

talking non-stop, even while --


she is serving tea.


Wat is ze toch druk,,
ze praat aan een stuk door, zelfs --sie redet ohne Pause --
terwijl ze thee schenkt.Selbst beim Servieren.

Poem S1805
Amsterdam, 2023-06-24

The free bird and its cages - The history of a donicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-3 [1920]
Keyword: Contact: reserve 
 

The second time was

a failure, but afterwards --


I loved her again.


De tweede keer viel
erg tegen, maar na afloop --kein Erfolg, danach war ich --
was ik weer verliefd.immerhin verliebt.

Poem S1806
Amsterdam, 2023-06-24

The free bird and its cages - The history of a donicile (Simon Vestdijk) - 1957
Roman "De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie", chapter 3-3 [1920]
Keyword: In love: exploration 
 

It cannot, should not

be, that I am the old man --


in that mirror there!


Het klopt niet, mag niet,
dat ik die oude man ben --ich der alte Mann bin, da --
in de spiegel daar!in diesem Spiegel!

Poem S1812
Amsterdam, 2023-07-01

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 2-1 (AD 1921)
Keywords: Identity: self-image, Old age: gloomy 
 

Everyone knows him,

knows he is a genius --


and leaves it at that.


Iedereen kent hem,,
weet dat hij geniaal is --dass er ein Genie ist, und --
maar daar blijft het bij.belässt es dabei.

Poem S1813
Amsterdam, 2023-07-01

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 2-4 (AD 1921)
Keyword: Distance / Detachment 
 

He could have gotten

to know her, and thus himself --


as he developed.


Hij had haar kunnen
leren kennen, en zichzelf --kennenlernen können, und --
verder ontplooien.sich weiterentwickeln.

Poem H3911
Amsterdam, 2023-07-01

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 2-4 (AD 1921)
Keywords: Love: change / end, Self-expression 
 

Old love: smouldering

fire, or a layer of ice --


quickly freezing on?


Vlamt oude liefde
op, of is het een ijslaag --sie, oder ist sie doch Eis --
die snel weer aanvriest?das sehr leicht anfriert?

Poem H3913
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-1 (AD 1922)
Keyword: Love: bond 
 

Sex since the helminths,

derailed into a big deal --


for human beings.


Seks sinds de wormen
is ontspoord tot een gedoe --wurde zur großen Sache --
tussen de mensen.zwischen den Menschen.

Poem H3914
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-1 (AD 1922)
Sexual reproduction started in prokayotes. Helminths are the oldest sexual animals. Helminths is a name for all (macro)parasitic worms: ringed worms, flatworms, roundworms and thorny-headed worms. Most are hermaphroditic, roundworms have their sexes differentiated.

Keyword: Love: sex 
 

How would it feel like

to be a man? I wonder --


as a poetess.


Hoe zou het voelen,,
een man te zijn? vraag ik me --ein Mann zu sein? frage ich --
af als dichteres.mich als Dichterin.

Poem H3915
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-1 (AD 1922)
Keywords: Body: and mind, Curiosity: about others 
 

I caress your face,

so I soften the wrinkles --


which you got from me.


Ik streel jouw gezicht,
zo verzacht ik de rimpels --Falten, die du nur wegen --
die je van mij kreeg.mir bekommen hast.

Poem H3916
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapters 3-1 and 3-2 (AD 1922)
Keyword: Contact: touch(ed) 
 

The things I suspect

always turn out to be truths --


that can be trusted.


Als ik iets vermoed,,
is dat altijd een waarheid --ist immer eine Wahrheit --
die betrouwbaar is.die verlässlich ist.

Poem H3917
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-3 (AD 1922)
Keyword: Insight 
 

I'm awake all night,

unable to forget that --


I can't forget her.


Ik kan niet slapen,,
niet vergeten dat ik haar --nicht vergessen, dass ich sie --
niet vergeten kan.nicht vergessen kann.

Poem H3918
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-3 (AD 1922)
Keyword: In love: unanswered 
 

You really love me?

Absolutely! you answer --


Me too, I don't say.


Houd je echt van mij??
Ja, natuurlijk! antwoord jij --Allerdings! antwortest du --
Ik van jou, zwijg ik.Ich auch, schweige ich.

Poem H3919
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-3 (AD 1922)
Keyword: In love: unsure 
 

Even if it hurts,

you must know this about me --


Without evidence.


Ook als het pijn doet,
moet jij dit van mij weten --musst du hören, wer ich bin --
Zonder een bewijs.Ohne Beweise.

Poem H3920
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-4 (AD 1922)
Keyword: Identity: be seen 
 

The wedding vow seals

your fantastic love dreams like --


a sarcophagus.


De huwelijkseed
bezegelt liefdesdromen --besiegelt Liebesträume --
als een sarcofaag.wie ein Sarkophag.

Poem H3921
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-4 (AD 1922)
Keyword: Love: bond 
 

Love: forgetting you

know each other, discover --


each other once more.


Liefde: vergeten,
dat je elkaar kent, opnieuw --dass man sich kennt, sich erneut --
elkaar ontdekken.wiederentdecken.

Poem H3922
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-4 (AD 1922)
Keyword: Love: intimacy 
 

Heavenly beauty

is sometimes like a legend --


even unseen true.


Hemelse schoonheid
is zoals een legende --ist wie eine Legende --
juist ongezien waar.ungesehen wahr.

Poem H3923
Amsterdam, 2023-07-02

The wrinkles of Esther Ornstein - The history of a neglect (Simon Vestdijk) - 1959
Novel "De rimpels van Esther Ornstein - De geschiedenis van een verzuim", chapter 3-5 (AD 1922)
Keyword: Beauty: body 
 

You're going to work?

Of course I have to go, yet --


I never must go.


Moet je naar je werk??
Natuurlijk moet ik werken --Sicher, ich muss zur Arbeit --
maar ik móet het nooit.aber es múss nie.

Poem H3926
Amsterdam, 2023-07-03

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 1-1 (AD 1922)
Keyword: Ethics: practice 
 

She likes me, so she

does know human nature, or --


is she just stupid?


Ze vindt mij aardig,
ze heeft dus mensenkennis --Menschenkenntnis hat sie wohl --
of is ze juist dom?oder ist sie dumm?

Poem H3927
Amsterdam, 2023-07-03

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 1-1 (AD 1922)
Keyword: Together: social 
 

Is it delusion

to love someone? Is it some --


kind of comedy?


Is het inbeelding
om van iemand te houden?Einbildung? Ist sie eine --
Een soort komedie?Art Komödie?

Poem H3928
Amsterdam, 2023-07-03

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 1-1 (AD 1922)
Keywords: Love: wish (thought), Ego / ~ism/~centrism 
 

To keep her and me

from being alone, I put --


an arm around her.


Om haar en mijzelf
niet alleen te laten zijn --nicht allein sind, lege ich --
omarm ik haar maar.einen Arm um sie.

Poem H3929
Amsterdam, 2023-07-03

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 1-1 (AD 1922)
Keyword: Love: care 
 

A romantic kiss;

her first, so her eyes tell me --


dying passively.


Romantische kus;;
haar eerste, zeggen lijdzaam --ihr erster, ihre Augen --
stervend haar ogen.sterben gelassen.

Poem H3930
Amsterdam, 2023-07-04

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 1-3 (AD 1923)
Keywords: Love: surrender, Love: romance 
 

So I'm a poet,

which was once just a pose, but --


I conformed to it.


Ik ben dus dichter,
wat ooit een pose was, maar --eine Pose, dann hab ich --
ik paste me aan.mich dran angepasst.

Poem H3931
Amsterdam, 2023-07-04

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 1-5 (AD 1923)
Keywords: Identity: be seen, Writing: poetry 
 

He proposes that

he doesn't want to marry me --


Am I in a play?


Hij doet zijn aanzoek,
om niet met me te trouwen --dass er mich nicht heiratet --
Net een toneelstuk!Wie im Theater!

Poem H3932
Amsterdam, 2023-07-04

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 2-2 (AD 1923)
Keyword: Love: Give To Be 
 

But in retrospect,

I wasn't really unhappy --


It didn't mean too much!


Achteraf gezien
was ik niet ongelukkig --ich nicht wirklich unglücklich --
Het stelde niets voor!Es ging schnell vorbei!

Poem H3933
Amsterdam, 2023-07-04

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 2-2 (AD 1923)
Keyword: Happiness (unhappiness) 
 

She broke up with me.

Overwhelming! Finally --


something big happened!


Ze maakte het uit..
Indrukwekkend! Eindelijk --Überwältigend! Endlich --
gebeurde er iets!ist etwas passiert!

Poem H3934
Amsterdam, 2023-07-04

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 2-2 (AD 1923)
Keyword: Love: change / end 
 

In order to love

you all the better, I will --


never come again.


Om des te beter
van jou te kunnen houden --dich zu lieben, werde ich --
kom ik niet terug.nicht wiederkommen.

Poem S1817
Amsterdam, 2023-07-05

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 3-3 (AD 1923)
Keyword: In love: dreamy 
 

My love must not seem

like desperation, that would --


be a proposal.


Mijn liefde mag niet
lijken op wanhoop, want dat --wie Verzweiflung wirken, das --
zou een aanzoek zijn.wäre ein Antrag.

Poem S1818
Amsterdam, 2023-07-05

The last chance - The history of a love (Simon Vestdijk) - 1960
Novel "De laatste kans - De geschiedenis van een liefde", chapter 3-3 (AD 1923)
Keyword: Love: wish (thought) 
 

Aloud the poet

reads the blossoms, two branches --


broken in the wind.


Moe leest de dichter
de bloesems, twee gebroken --die Blüten zweier Zweige --
takken in de wind.gebrochen im Wind.

Poem H3952
Amsterdam, 2023-07-16

Poet in the flowers (Simon Vestdijk) - 1932
Poem "Dichter in de bloemen", published in "Helicon" (1932) and in the collection "Berijmd palet" (1933)
Keyword: Writing: poetry 
 

The clouds float over

the still waters of the ditch --


Sometimes they ripple.


Er drijven wolken
over het stille water --über dem stillen Wasser --
Soms rimpelen ze.Manchmal kräuseln sie.

Poem H3956
Amsterdam, 2023-07-17

Ditch (Simon Vestdijk) - 1940
Poem "Sloot", written in 1932, published in "Groot Nederland" (1940) and in the collections "Water in zicht" (1940) and "Simplicia" (1942)
Keyword: Attention: observe 
 

As a parasite

I poop out words of others:


in my own colours.


Als parasiet poep
ik andermans woorden uit:ich Worte anderer aus:
in eigen kleuren.in meinen Farben.

Poem H3953
Amsterdam, 2023-07-16

The parasite - 6 (Simon Vestdijk) - 1933
Poem "De parasiet" - 6 (collection "Berijmd palet")
Keyword: Writing: poetry 
 

The bookkeeper counts

the legacy, a drawer --


filled up with poems.


De boekhouder telt
de nalatenschap, een la --den Nachlass, eine Lade --
vol met gedichten.voller Gedichte.

Poem H3954
Amsterdam, 2023-07-16

The poet's drawer (Simon Vestdijk) - 1934
Poem "De lade van den dichter", published in "Helikon" (1934) and in the collection "Vrouwendienst" (1934)
Keyword: Writing: poetry 
 

We are old enough,

we don't do it in the park --


There is Shut Kaffir!


We zijn oud genoeg,,
we vrijen niet in het park --wir machen nicht im Park rum --
Er is Schützkaffee!Es gibt Schützkaffee!

Poem H4179
Amsterdam, 2023-09-26

Else Böhler, German maid (Simon Vestdijk) - 1934
In The Hague, Simon Vestdijk and Maria Schrader often visited Schut's Café, corrupted to Schützkaffee ('Shelter coffee')
Novel "Else Böhler, Duits dienstmeisje", published 1935, chapter April 16th, '34

Keyword: Love: romance 
 

I want to be strong.

While I caress her, I scold --


her in a whisper.


Ik wil niet zwak zijn..
Terwijl ik haar streel, scheld ik --Ich streichle und beschimpfe --
haar fluisterend uit.sie im Flüsterton.

Poem S1933
Amsterdam, 2023-09-26

Else Böhler, German maid (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Else Böhler, Duits dienstmeisje", published 1935, chapter April 16th, '34
Keyword: Love: flawed/doubt/powerless 
 

I tirelessly write...

application letters to --


waste paper baskets.


IJverig schrijf ik......
sollicitatiebrieven --viele Bewerbungsschreiben --
naar prullenbakken.an Papierkörbe.

Poem H4180
Amsterdam, 2023-09-26

Else Böhler, German maid (Simon Vestdijk) - 1934
In The Hague, Simon Vestdijk and Maria Schrader often visited Schut's Café, corrupted to Schützkaffee ('Shelter coffee')
Novel "Else Böhler, Duits dienstmeisje", published 1935, chapter April 16th, '34

Keyword: Together: labour / work / office 
 

In the commotion,

police officers salute --


in all directions.


In de opschudding
salueren agenten --salutieren im Tumult --
alle kanten op.ins Blaue hinein.

Poem S1927
Amsterdam, 2023-09-20

Mr. Fisher's harrowing of hell (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Meneer Visser's hellevaart" (published 1936), chapter 4
Keyword: Order: chaos 
 

Don't trust him! He's nuts,

he even confuses Kant --


with Schopenhauer!


Vertrouw hem toch niet!!
Hij is gek, hij verwart Kant --Er ist wirr, verwechselt Kant --
met Schopenhauer!mit Schopenhauer!

Poem S1928
Amsterdam, 2023-09-20

Mr. Fisher's harrowing of hell (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Meneer Visser's hellevaart" (published 1936), chapter 4
Keywords: Together: discord, Confidence 
 

Better hang him first!

After that we can discuss --


the case over drinks!


Hang hem eerst maar op!!
Hoe het zit bespreken we --Wie es war, besprechen wir --
wel bij een borrel!besser beim Umtrunk!

Poem S1929
Amsterdam, 2023-09-20

Mr. Fisher's harrowing of hell (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Meneer Visser's hellevaart" (published 1936), chapter 4
Keyword: Power: pride 
 

It has to be done!

Let's go: into the mirror --


without a blindfold!


Het moet toch een keer!
Vooruit dan: de spiegel in --gehe ich in den Spiegel --
zonder een blinddoek!Augenbinde ab.

Poem H4172
Amsterdam, 2023-09-20

Mr. Fisher's harrowing of hell (Simon Vestdijk) - 1934
Novel "Meneer Visser's hellevaart" (published 1936), chapter (2 and) 4
Keywords: Mirror, Self-knowledge 
 

That my sweetheart walks

the dog alone from now on --


Is that it? Dying?


Dat mijn lief alleen
de honden uitlaat voortaan --alleine den Hund rauslässt --
Is dat het? Doodgaan?Ist es das? Sterben?

Poem H0597
Amsterdam, 2013-10-03

The ultimate second (Simon Vestdijk) - 1942
Poem "De uiterste seconde", written in internment camp Sint-Michielsgestel
Keyword: Death: dying 
 

Next to this forest,

autumn builds, in a short time --


an entire village.


Hier vlak naast het bos,
heeft de herfst in korte tijd --hat der Herbst in kurzer Zeit --
een heel dorp gebouwd.ein Dorf aufgebaut.

Poem H3955
Amsterdam, 2023-07-16

Towers around Brookfleet (Simon Vestdijk) - 1942
Poem "Torens rondom Beekvliet", about his stay in minor seminary Beekvliet (Brookfleet) when it was used as internment camp Sint-Michielsgestel
Keyword: Autumn 
 

My alibi is

simply that I don't want to --


betray my comrades.


Mijn alibi is,,
dat ik mijn kameraden --dass ich meine Komplizen --
niet wil verraden.nicht verraten will.

Poem S1991
Amsterdam, 2023-11-09

Irish Nights (Simon Vestdijk) - 1942
Novel "Ierse nachten", published 1946, chapter 2-1, Guerilla in the peat (AD 1856)
Keyword: Truth: concealed 
 

Back from the city,

I clearly see, rich people --


here are just paupers.


Terug uit de stad
zie ik duidelijk hoe arm --sehe ich deutlich, wie arm --
hier de rijken zijn.die Reichen hier sind.

Poem S1992
Amsterdam, 2023-11-10

Irish Nights (Simon Vestdijk) - 1942
Novel "Ierse nachten", published 1946, chapters 4-1 and 4-5, Letters to Saint Patrick (AD 1859)
Keyword: Poverty: visible 
 

The wobbling chair has

only two legs, and a rope --


to the ceiling beam.


De wiebelstoel heeft
maar twee poten, en een touw --nur zwei Beine, und ein Seil --
naar de zoldering.zum Deckenboden.

Poem S1993
Amsterdam, 2023-11-10

Irish Nights (Simon Vestdijk) - 1942
Novel "Ierse nachten", published 1946, chapter 4-1, Letters to Saint Patrick (AD 1859)
Keyword: Poverty: visible 
 

With power one has

much more authority than --


a scholar or saint.


Met macht heb je meer
gezag dan een geleerde --mit Macht als mit Gelehrtheit --
of een heilige.oder Heiligkeit.

Poem S1994
Amsterdam, 2023-11-10

Irish Nights (Simon Vestdijk) - 1942
Novel "Ierse nachten", published 1946, chapter 4-3, Letters to Saint Patrick (AD 1859)
Keyword: Power: compulsion / violence 
 

Beware, your body

is a prey for the devil --


He makes you hungry.


Pas op, jouw lichaam
is een prooi voor de duivel --ist die Beute des Teufels --
Hij geeft je honger.Er macht dich hungrig.

Poem S1995
Amsterdam, 2023-11-10

Irish Nights (Simon Vestdijk) - 1942
Novel "Ierse nachten", published 1946, chapter 4-4, Letters to Saint Patrick (AD 1859)
Keywords: Angel / Devil, Need 
 

Father is the black

next to the red smouldering --


of the cigar tip.


Vader is het zwart
naast het rode opgloeien --neben der roten Glut der --
van de sigaarpunt.Zigarrenspitze.

Poem H4174
Amsterdam, 2023-09-22

The rescue of Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
Novel "De redding van Fré Bolderhey" (published 1948), chapter 1
Keyword: Parents: father(hood) 
 

The little blue hat,

she always wears it, because --


why would she undress?


Het blauwe hoedje
draagt ze altijd, waarom zou --sie immer, warum sollte --
ze zich uitkleden?sie sich ausziehen?

Poem H4175
Amsterdam, 2023-09-22

The rescue of Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
Novel "De redding van Fré Bolderhey" (published 1948), chapter 10
Keyword: Clothes 
 

Neurotic people

are very susceptible --


They are sensitive!


Zenuwpatiënten
zijn gevoelige mensen --sind sehr sensible Menschen --
Ze zijn verstandig!Sie sind vernünftig!

Poem S1931
Amsterdam, 2023-09-22

The rescue of Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
Novel "De redding van Fré Bolderhey" (published 1948), chapter 10
Keyword: Reason: and sense 
 

Our souls are not whole,

they are split, in other words --


they're schizophrenic.


Onze zielen zijn
geen geheel, gespleten --sind kein Ganzes, gespalten --
Dat heet schizofreen.Das heißt schizophren.

Poem S1932
Amsterdam, 2023-09-22

The rescue of Fré Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
The imperfection of the individual souls in which the human soul manifests itself, in feeling quite little connected to each other
According to the ancient Greeks, the (separating, splitting) diaphragm was the seat of the soul
Novel "De redding van Fré Bolderhey" (published 1948), chapter 10

Keyword: Soul 
 

Fast elevator

to heaven, we're still alive --


our stomachs are squeezed.


Lift naar de hemel,,
we leven nog, de snelheid --wir leben noch, die Schnellfahrt --
wringt onze magen.wringt uns den Magen.

Poem S1893
Amsterdam, 2023-08-28

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter 2. The cinema
Keyword: Fantasy: imagination 
 

Well, heaven or thirst,

still the worst reality --


is: the mirage.


Och, hemel of dorst,,
de ergste werkelijkheid --die schlimmste Realität --
is: de inbeelding.ist: die Einbildung.

Poem S1894
Amsterdam, 2023-08-28

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter 2. The cinema
Keyword: Fantasy: imagination 
 

Upset we await

the explanation, better --


yet, a denial.


Geschrokken wachten
we op uitleg, beter nog --auf Klarheit, oder besser --
op een ontkenning.auf ein Dementi.

Poem H4088
Amsterdam, 2023-08-29

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter III. In safe haven
Keyword: Passivity: fear 
 

The fat man, rubbing

his hands, tossing and turning --


odd leaps inside him.


De dikke man wrijft
zijn handen, in hem woelen --sich die Hände, da wühlen --
er bokkensprongen.Bocksprünge in ihm.

Poem H4089
Amsterdam, 2023-08-29

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter VI. The adventure of Richard Haack
Keyword: Body: and mind 
 

I can't change places

with you, because one can't do --


that a second time.


Ik zou wel met jou
willen ruilen, maar ja, dat --den Platz tauschen, nur kann das --
kan geen tweede keer.nicht ein zweites Mal.

Poem H4090
Amsterdam, 2023-08-29

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter VI. The adventure of Richard Haack
Keyword: People: individuals 
 

All vices and crimes:

empathise and know, you are --


capable of it.


Ondeugd en misdaad::
leef je in en weet, je bent --fühle dich ein und wisse --
zelf ertoe in staat.du könntest das auch.

Poem H4091
Amsterdam, 2023-08-30

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Actors and people. Nothing human is alien to me.
Novel "De kellner en de levenden", chapter VII. Rehearsals

Keywords: People: humanity, Ethics: vices 
 

Shy, he grabs his glass,

finishes it and puts it --


down with a loud tap.


Schuw grijpt hij zijn glas,,
drinkt het leeg en zet het neer --trinkt es leer und stellt es ab --
met een harde tik.mit lautem Klopfen.

Poem H4092
Amsterdam, 2023-08-30

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter VII. Rehearsals
Keywords: Balance: psycho-soma, Self-expression 
 

God is different,

He is incorrigible --


if He explains that.


God is zo anders,,
Hij is onverbeterlijk --er ist unverbesserlich --
mits Hij dat uitlegt.wenn Er das erklärt.

Poem H4093
Amsterdam, 2023-08-30

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter VIII. Rehearsals (continuation)
Keywords: Religion: God(s), Reason: critical 
 

Moving floor of mouths,

bloodsucking funnels and lips --


slurping, smacking tongues.


Een vloer van monden,
met bloedzuigende lippen --blutsaugender Lippen und --
slurpende tongen.schlürfenden Zungen.

Poem S1895
Amsterdam, 2023-08-30

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter X. The temptation
Keyword: Fear: bad dream 
 

God has fled, somewhere

in a hole of the cosmos --


He's creating worlds.


God is weggevlucht,,
in een hoek van het heelal --in einem Loch des Weltalls --
schept Hij werelden.erschafft Er Welten.

Poem H4094
Amsterdam, 2023-08-30

The waiter and the living (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De kellner en de levenden", chapter X. The temptation
Keyword: Creativity 
 

In bed I listen

to the piano playing --


somewhere down the road.


In bed luister ik
naar pianospel ergens --dem Klavierspiel irgendwo --
een huis verderop.die Straße runter.

Poem H4189
Amsterdam, 2023-10-02

The garden where the brass band played (Simon Vestdijk) - 1949
Novel "De koperen tuin" ("The copper garden"), published 1950, chapter 4
Keyword: Music: connects 
 

Vaguely I see him

putting on his underpants --


and I feel dirty.


Wazig zie ik hem,
zijn onderbroek aantrekken --wie er seinen Slip anzieht --
en ik voel me vies.und ich fühle mich schmutzig.

Poem S1940
Amsterdam, 2023-10-03

The garden where the brass band played (Simon Vestdijk) - 1949
Drugged drink: drugging a woman by secretly slipping something into her drink
Novel "De koperen tuin" ("The copper garden"), published 1950, chapter 17

Keyword: Abuse (self-deprecation) 
 

Flat pillar of salt,

my fixed image of mama --


Beloved photo.


Platte zoutpilaar,,
mijn zilten beeld van mama --fixiertes Bild von Mama --
Dierbare foto.Kostbares Foto.

Poem H4102
Amsterdam, 2023-09-02

Ivory guardians (Simon Vestdijk) - 1951
A photo is an image fixed in salt compounds
Novel "Ivoren wachters", chapter II (and V and XVII)

Keyword: Memory: of people 
 

I reach for the glass

but I stop, seeing, watching --


my quivering hand.


Ik reik naar het glas,
maar val stil, zie, en bekijk --halte aber an, sehe --
mijn trillende hand.wie meine Hand bebt.

Poem H4103
Amsterdam, 2023-09-02

Ivory guardians (Simon Vestdijk) - 1951
Novel "Ivoren wachters", chapter IV
Keyword: Body: decline 
 

Textbooks in a heap,

the pages held together --


by dog-ears only.


Boeken op een hoop,:
de bladzijden verbonden --Bücher, die Seiten verknüpft --
door ezelsoren.durch Eselsohren.

Poem S1896
Amsterdam, 2023-09-02

Ivory guardians (Simon Vestdijk) - 1951
Novel "Ivoren wachters", chapter V
Keyword: Order: chaos 
 

Coming off the tram,

we stand still to watch, the wind --


blows flyers to us.


Uit de tram staan we
stil om te kijken, de wind --Bahnsteig zu, der Wind bläst uns --
waait ons folders toe.Abfall entgegen.

Poem H4104
Amsterdam, 2023-09-03

Ivory guardians (Simon Vestdijk) - 1951
Novel "Ivoren wachters", chapter XXI
Keyword: Wind 
 

I like to run with

the hare and hunt with the hounds --


Is that my freedom?


De kool en de geit
wil ik graag beide sparen --Hochzeiten tanzen, soll das --
Is dat mijn vrijheid?meine Freiheit sein?

Poem H4151
Amsterdam, 2023-09-13

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "Hercules"
Keyword: Together: social 
 

Is there laziness?

Or is it listlessness, that --


nothing pleases you?


Bestaat luiheid wel?
Of is het lusteloosheid --ist es ja Lustlosigkeit --
er niets aan vinden?dass dir nichts gefällt?

Poem S1917
Amsterdam, 2023-09-13

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "The first doctor's wife"
Keyword: Passivity: listlessness 
 

I fill my patients...

with confidence in doctors --


It's placebo-free!


Ik dien patiënten...
vertrouwen in dokters toe --ich Vertrauen in Ärzte --
Heel placebo-vrij!Sehr placebofrei!

Poem H4152
Amsterdam, 2023-09-14

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "An interlude"
Keywords: Disease: care, Confidence 
 

Maybe she still is

loving me, it's true, I should --


have warned her of that.


Misschien houdt ze nog
van mij, daarvoor had ik haar --immer noch, davor hätt ich --
moeten waarschuwen.sie warnen sollen.

Poem S1919
Amsterdam, 2023-09-14

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "An interlude"
Keyword: Love: care 
 

People who bet think

they really know a fair bit --


about chance and fate.


Mensen die wedden,
denken heel wat te weten --glauben, sie wissen über --
van toeval en lot.Zufall und Schicksal.

Poem S1920
Amsterdam, 2023-09-14

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "I defend the middle and my honour"
Keyword: Pride 
 

The future: unknown,

the past: either forgotten --


or misremembered.


Toekomst: onbekend,,
verleden: vergeten, of --Vergangenheit: vergessen --
verkeerd onthouden.oder falsch gemerkt.

Poem H4153
Amsterdam, 2023-09-14

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "I defend the middle and my honour"
Keywords: Knowledge: bundling, Brain 
 

Lasting love: to be

one another's property --


and not to be so.


Van elkaar houden:
is: elkaars bezit te zijn --gegenseitiges Besitz --
en dat niet te zijn.sein und auch nicht sein.

Poem H4154
Amsterdam, 2023-09-15

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
The golden mean
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "Pimp in moderation"

Keywords: Balance: middle, Love: harmony 
 

Loving each other:

not too close and not too far --


The correct distance.


Van elkaar houden::
niet te dichtbij, niet te ver --nicht zu nah und nicht zu weit --
De juiste afstand.Richtiger Abstand.

Poem H4155
Amsterdam, 2023-09-15

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
The golden mean
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "Pimp in moderation"

Keywords: Balance: middle, Love: harmony 
 

She flows out, her sea

of words is not a story --


no, it is herself.


Ze stroomt uit, haar zee
van woorden is geen verhaal --ist nicht eine Geschichte --
nee, zij is het zelf.nein, es ist sie selbst.

Poem H4156
Amsterdam, 2023-09-15

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "I'm getting myself into something"
Keywords: Openness, Self-expression 
 

A simple life, just

so as not to be bothered --


by other people.


Eenvoudig leven,,
om maar geen last te hebben --nur um nicht von Mitmenschen --
van medemensen.gestört zu werden.

Poem S1921
Amsterdam, 2023-09-15

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "Cor"
Keyword: Privacy 
 

I live quietly.

I just freeze visitors out --


or I make them wait.


Een rustig leven!
Bezoekers kijk ik weg of --Besucher hinaus oder --
ik laat hen wachten.lasse sie warten.

Poem S1922
Amsterdam, 2023-09-15

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "Cor"
Keyword: Privacy 
 

From Venus and Mars?

Well, in between lies the child --


as the golden mean.


Van Venus en Mars??
Ertussenin ligt het kind --Dazwischen liegt das Kind, als --
als gulden midden.goldene Mitte.

Poem H4157
Amsterdam, 2023-09-15

The GP and the light girl (Simon Vestdijk) - 1952
The golden mean
Novel "De dokter en het lichte meisje", chapter "The new mean"

Keywords: Balance: middle, Love: harmony 
 

Yet his pessimism

does cheer us up in some way --


it's quite laughable!


Zijn pessimisme
montert ons juist heel erg op --muntert uns irgendwie auf --
het is lachwekkend!es ist zum Lachen!

Poem H3003
Amsterdam, 2021-08-08

The Scandals (Simon Vestdijk) - 1953
Novel "De schandalen"
Keyword: Letting go 
 

Describing someone

else's face goes a bit, but --


what about my own?


Andermans gezicht
beschrijven lukt een beetje --beschreiben, kann ich manchmal --
maar dat van mijzelf?Meines dagegen?

Poem H4097
Amsterdam, 2023-08-31

The shining armour (Simon Vestdijk) - 1956
Novel "Het glinsterend pantser", chapter 1-II. An artistic family
Keyword: Identity: self-image 
 

Waiting, staring out

if she's finally coming --


The tea is finished.


Wachten, naar buiten
staren of ze eraan komt --starren, ob sie kommt, den Tee --
De thee is al op.ist ausgetrunken.

Poem H4098
Amsterdam, 2023-08-31

The shining armour (Simon Vestdijk) - 1956
Novel "Het glinsterend pantser", chapter 1-II. An artistic family
Keyword: Waiting 
 

Assemblies will be

held to elect the leaders --


who will seize power.


Bijeenkomsten, om
de leiders te kiezen, die --Wahl der Führer, die die Macht --
de macht gaan grijpen.ergreifen werden.

Poem H4099
Amsterdam, 2023-09-01

The shining armour (Simon Vestdijk) - 1956
Novel "Het glinsterend pantser", chapter 2-VIII. Before and after history of a boat trip
Keywords: Resistance, Leadership 
 

The disgusting straws:

clean, because everyone thought:


ugh, those are filthy!


Goor gele rietjes::
schoon, omdat iedereen dacht:sauber, weil alle dachten:
bah, wat zijn die vies!pfui, der ist dreckig!

Poem H4100
Amsterdam, 2023-09-01

The shining armour (Simon Vestdijk) - 1956
Novel "Het glinsterend pantser", chapter 2-VIII. Before and after history of a boat trip
Keyword: Perception: critical 
 

My decision is

final, and that means, I am --


going to change it.


Mijn besluit staat vast,,
en dat betekent, dat ik --das bedeutet, ich werde --
er aan ga tornen.mich nicht dran halten.

Poem H4101
Amsterdam, 2023-09-01

The shining armour (Simon Vestdijk) - 1956
Novel "Het glinsterend pantser", chapter 3-III. Devilish and other surprises
Keywords: Will, Self-knowledge 
 
Zywa
Vestdijk, Simon (141)
Collection
Inmost
GermanDutch5-7-5
PencilPumiceRainLoves
CompressedBirdsIflessPhoto
TributesDedicationsComposersHome
Attention is like sunshineMention © Zywa when using texts,
drawings, designs, paintings and photos
Search word:  CTRL-F