Tellegen, Toon

First I got the last

sentence: And then it began --


to snow all the time.


De laatste zin had
ik al: En toen begon het --ich schon: Und dann fing es an --
zachtjes te sneeuwen.ganz leicht zu schneien.

Poem H3809
Amsterdam, 2023-05-05

My Adventures by V.Swchwrm (Toon Tellegen) - 1998
Children's book "Mijn avonturen door V.Swchwrm", page 7
Keyword: Beginning: make a start 
 

"Not today", they shout,

so death can't help but bursting --


in uninvited.


"Vandaag niet", roepen
de mensen, dus stormt de dood --alle, also stürmt der Tod --
ongevraagd binnen.ungebeten rein.

Poem S1751
Amsterdam, 2023-05-05

My Adventures by V.Swchwrm (Toon Tellegen) - 1998
Children's book "Mijn avonturen door V.Swchwrm", page 33
Keyword: Death: and life 
 

What's ordinary?

Air and water, obviously --


War too, is it not?


Wat is er gewoon??
Lucht en water natuurlijk --Luft und Wasser natürlich --
Oorlog ook, of niet?Kriege auch, oder?

Poem S1752
Amsterdam, 2023-05-05

My Adventures by V.Swchwrm (Toon Tellegen) - 1998
Children's book "Mijn avonturen door V.Swchwrm", page 46
Keyword: Order: organise 
 

Numbers: Eight times eight?

When I am in doubt I know --


that I am in love.


Een som: Acht keer acht??
Als ik twijfel, dan weet ik --Wenn ich zweifle, weiß ich gleich --
dat ik verliefd ben.dass ich verliebt bin.

Poem H3810
Amsterdam, 2023-05-05

My Adventures by V.Swchwrm (Toon Tellegen) - 1998
Children's book "Mijn avonturen door V.Swchwrm", page 76
Keywords: Attention: focus, In love:  
 

My wondrous loves me,

yes, she always waits for me --


somewhere in my soul.


Mijn wonderbaarlijk
houdt van mij, ze wacht op mij --liebt mich, sie wartet auf mich --
ergens in mijn ziel.irgendwo in mir.

Poem H3376
Amsterdam, 2022-07-13

Wondrous is waiting in a remote corner of my soul (Toon Tellegen) - 2016
Poem "Wonderbaarlijk wacht in een uithoek van mijn ziel" (collection "Wonderbaarlijk buigt zich over water")
Keyword: Wonder 
 

My wondrous, I love

to meet her, she embraces --


every thought I have.


Mijn wonderbaarlijk
ontmoet ik graag, ze omarmt --strahlend zu mir, sie umarmt --
al mijn gedachten.meine Gedanken.

Poem H3377
Amsterdam, 2022-07-13

Wondrous is the meaning of my existence (Toon Tellegen) - 2016
Poem "Wonderbaarlijk is de zin van mijn bestaan" (collection "Wonderbaarlijk buigt zich over water")
Keyword: Wonder 
 

My wondrous may be

contradictory, she is --


always loving me.


Mijn wonderbaarlijk
is tegenstrijdig, maar mij --widersprüchlich, aber mich --
heeft ze altijd lief.hat sie immer lieb.

Poem H3378
Amsterdam, 2022-07-13

Wondrous is close and very far away (Toon Tellegen) - 2016
Poem "Wonderbaarlijk is dichtbij en heel ver weg" (collection "Wonderbaarlijk buigt zich over water")
Keyword: Wonder 
 

My thoughts constitute

an intricate equation --


with only unknowns.


Mijn gedachten zijn
een lange vergelijking --sind eine lange Gleichung --
met onbekenden.mit Unbekannten.

Poem H3379
Amsterdam, 2022-07-13

Wondrous studied me (Toon Tellegen) - 2016
Poem "Wonderbaarlijk heeft mij bestudeerd" (collection "Wonderbaarlijk buigt zich over water")
Keyword: Brain 
 

My wondrous, she is

most beautiful in silence --


loving tacitly.


Mijn wonderbaarlijk
is in stilte op haar mooist --in der Stille am schönsten --
zwijgende liefde.schweigende Liebe.

Poem H3380
Amsterdam, 2022-07-13

Wondrous likes silence (Toon Tellegen) - 2016
Poem "Wonderbaarlijk houdt van stilte" (collection "Wonderbaarlijk buigt zich over water")
Keyword: Wonder 
 

My hand waits, becomes

a claw, then almost a fist --


which is hardly mine.


Mijn wachtende hand,
wordt een klauw, bijna een vuist --wird zur Klaue, fast zur Faust --
nauwelijks van mij.die kaum mir gehört.

Poem S0827
Amsterdam, 2019-01-17

My hand (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Mijn hand" (collection "Glas tussen ons")
Keyword: Waiting 
 

I'm always contra-

dicting myself, believing --


what I don't believe.


Altijd weer spreek ik
mijzelf tegen, geloof ik --mir immer, glaube immer --
wat ik niet geloof.was ich nicht glaube.

Poem H2364
Amsterdam, 2019-01-17

I (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Ik" (collection "Glas tussen ons")
Keyword: Identity: deeds 
 

The very point is:

you must write, raw and naked --


and postpone your shame.


Waar het om gaat, is:,
schrijf, schrijf rauw en naakt, en stel --schreib roh und nackt, und schiebe --
je schaamte steeds uit.deine Scham stets auf.

Poem H2365
Amsterdam, 2019-01-17

What is it about (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Waar gaat het om" (collection "Glas tussen ons")
Keywords: Writing, Shame 
 

Shall I acquiesce?

cry Help! or hit? No, again --


it does not happen.


Zal ik berusten?
Help! roepen? slaan? Nee, weer niet --Hilfe! rufen? schlagen? Nein --
nooit komt het ervan.nie ist es soweit.

Poem S0828
Amsterdam, 2019-01-17

This is it (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Zover" (collection "Glas tussen ons")
Keyword: Death: fear 
 

My mate is ashamed,

yet he's irresistible --


ah, my reluctance.


Mijn gezel schaamt zich,,
maar hij is onweerstaanbaar --unwiderstehlich ist er --
ach, mijn tegenzin.mein Widerwillen.

Poem H3655
Amsterdam, 2023-01-08

Green with shame (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Groen van schaamte" (collection "Glas tussen ons")
Keywords: Will, Shame 
 

Someone calls and gives

me what's missing in me, I --


don't recognise it.


Iemand roept en geeft
me wat er ontbreekt aan mij --mir, was noch an mir fehlt, ich --
Ik herken het niet.erkenne es nicht.

Poem S1634
Amsterdam, 2023-01-08

Missing (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Ontbreken" (collection "Glas tussen ons")
Keyword: Identity: self-image 
 

The conclusion is:

we have no idea why we --


do not save someone.


De conclusie is:
we niet weten waarom we --wissen nicht, warum wir je-
iemand niet redden.manden nicht retten.

Poem S1635
Amsterdam, 2023-01-08

Fire - 3 (Toon Tellegen) - 2018
Poem "Brand" - 3 (collection "Glas tussen ons")
Keyword: People: fellow man 
 

Over there, the crows

on the wall, they are guarding --


the side you can't see.


Er zitten kraaien
op de muur, ze bewaken --auf der Wand überwachen --
de andere kant.die andre Seite.

Poem H3656
Amsterdam, 2023-01-08

The wall (Toon Tellegen) - 2018
Poem "De muur" (collection "Glas tussen ons")
Keyword: Death: salvation 
 

Just a little note

at the top of the big wheel:


it sways and it squeaks.


Een briefje van God
bovenin het reuzenrad:rad hab ich keine Aussicht:
het schommelt en piept.es schwankt und es quietscht.

Poem S1526
Noordwijkerhout, 2022-10-05

God among the people (Toon Tellegen) - 2020
Collection "God onder de mensen": poem "God woonde in een kerk"
Keyword: Religion: connection 
 

People are praying:

God, please do keep your distance --


You're getting too close!


De mensen bidden::
God, houdt alstublieft afstand --Gott, bitte halte Abstand --
U komt te dichtbij!Sie kommen zu nah!

Poem S1527
Noordwijkerhout, 2022-10-05

God among the people (Toon Tellegen) - 2020
Collection "God onder de mensen": poem "God kwam geleidelijk steeds dichter bij de mensen"
Keyword: Freedom: mental 
 

God disappoints us,

well, we'd better accept it:


He is who He is.


God valt tegen, ach,
ja, accepteer het nu maar:akzeptiere es einfach:
Hij is wie Hij is.Er ist wer Er ist.

Poem S1528
Noordwijkerhout, 2022-10-05

God among the people (Toon Tellegen) - 2020
Collection "God onder de mensen": poem "We moeten hem accepteren zoals hij is"
Keyword: Religion: belief 
 

Unanimously,

people call up to heaven:


God, don't be so weird!


Eensgezind roepen
de mensen naar de hemel:die Menschen in den Himmel:
God, doe niet zo raar!Gott, sei nicht so schräg!

Poem S1530
Noordwijkerhout, 2022-10-05

God among the people (Toon Tellegen) - 2020
Collection "God onder de mensen": poem "Op een dag verzamelden zich overal op de wereld mensen"
Keyword: Religion: allmightiness 
 

Enough evidence!

God is convicted, but who --


knows a punishment?


Bewijzen genoeg!
Dus wordt God veroordeeld, maar --Gott wird verurteilt, nur, wer --
wie weet er een straf?kennt eine Strafe?

Poem S1531
Noordwijkerhout, 2022-10-05

God among the people (Toon Tellegen) - 2020
Collection "God onder de mensen": poem "Ten slotte kwam hij voor"
Keyword: Religion: allmightiness 
 

A man prays. God asks:

Is that meant for Me by chance?


Well, then you are wrong!


Een man bidt. God vraagt:
Is dat soms voor Mij bedoeld?Gott: Ist das für mich bestimmt?
Nou, dan zit je fout!Nun, dann liegst du falsch!

Poem S1532
Noordwijkerhout, 2022-10-05

God among the people (Toon Tellegen) - 2020
Collection "God onder de mensen": poem "Toen God op een keer in een achtertuin tegen een schutting leunde"
Keyword: Religion: belief 
 
Zywa
Tellegen, Toon (23)
Collection
Perhaps / Some day
GermanDutch5-7-5
PencilPumiceRainLoves
CompressedBirdsIflessPhoto
TributesDedicationsComposersHome
Attention is like sunshineMention © Zywa when using texts,
drawings, designs, paintings and photos
Search word:  CTRL-F