Mizee, Nicolien

It does not exist,

real life is an invention --


of the shy people.


Het echte leven
bestaat niet, het is bedacht --ist nur eine Erfindung --
uit verlegenheid.schüchterner Menschen.

Poem S0862
Amsterdam, 2019-04-24

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Shyness 
 

I'm the first to leave,

because I'm a spectator --


of repetitions.


Ik ga als eerste,,
want ik ben een toeschouwer --weil ich ein Zuschauer bin --
van herhalingen.der Wiederholung.

Poem S0863
Amsterdam, 2019-04-24

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Boredom: dullness / emptiness 
 

I fantasize how

people are, not accepting --


that they're so boring!


Ik fantaseer hoe
mensen zijn, uit onbegrip --Menschen aus, verstehe nicht --
dat ze zo saai zijn!ihres Einerlei!

Poem S0864
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
(Novel "De kennismaking - Faxen aan Ger")
Keyword: Fantasy: imagination 
 

It is religious

that I desire to touch you --


receive your power.


Het is religieus,
dat ik jou wil aanraken --dass ich dich berühren will --
jouw kracht ontvangen.Stärke erhalten.

Poem H2441
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Love: Give To Be 
 

You're desirable,

a fridge, ajar and steaming --


The fire leaking out.


Jij bent begeerlijk,,
een ijskast die kiert en dampt --ein Kühlschrank, der zieht und dampft --
Het vuur lekt eruit.Das Feuer läuft aus.

Poem H2442
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: In love:  
 

It doesn't matter what,

but the end shall and must be --


inescapable.


Het maakt niet uit wat,
maar het einde zal en moet --das Ende wird und soll bloß --
onontkoombaar zijn.unausweichlich sein.

Poem H2443
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Goodbye: ritual 
 

The abreaction:

enjoying dullness in bed --


without being sick.


Afreageren::
lekker suf in bed liggen --komfortabel dumpf im Bett --
zonder ziek te zijn.ohne krank zu sein.

Poem H2444
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Balance: psychic 
 

Well, people die, and

then we are sad for a while --


till the sun returns.


Er gaan mensen dood,,
en dan hebben we verdriet --und dann sind wir mal traurig --
tot de zon weer schijnt.bis die Sonne kommt.

Poem H2445
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Life: experience 
 

I never go far

in my yard, I'm too afraid --


that I will get tired.


Achter in mijn tuin
kom ik niet, ik ben te bang --komme ich nicht, ich fürchte --
dat ik dan moe word.müde zu werden.

Poem S0865
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Passivity: easiness (sloth) 
 

For me, the greatest

happiness might be the hope --


it will come someday.


Het grootste geluk
is voor mij misschien de hoop --das größte Glück die Hoffnung --
dat het zal komen.dass es kommen wird.

Poem S0866
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Hope 
 

It's very secret,

so I don't tell anyone --


not even myself.


Het is erg geheim,,
dus vertel ik het niemand --also sag ich niemandem --
niet eens aan mijzelf.nicht einmal mir selbst.

Poem S0867
Amsterdam, 2019-04-28

Eric's secret (Ries Moonen) - 1974
Song "Het geheim van Erik", sung by Joost Prinsen in the "Stratemaker-Op-Zee-Show"
Mentioned in the diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger" (2018) by Nicolien Mizee

Keyword: Secret 
 

Episode thirteen

thousand and ninety: I play --


my life as a soap.


Aflevering tien-
duizendnegentig: ik speel --neun: ich spiele mein Leben --
mijn leven als soap.als Seifenoper.

Poem H2446
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Life: story / moments 
 

Afterwards we know

everything, we are silent --


are mighty silent.


Na afloop weten
we alles en zwijgen we --wir alles und schweigen wir --
zwijgen we enorm.schweigen wir enorm.

Poem H2447
Amsterdam, 2019-04-28

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Together: experience 
 

I wade through the stream

of lives and organise them:


into storyboards.


Ik waad door de stroom
van levens en orden ze --der Leben und sie ordnen --
tot scenario's.in Szenarien.

Poem H2448
Amsterdam, 2019-05-02

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Life: story / moments 
 

People are order,

domes overarching the world --


head to head apart.


De mens schept orde,,
koepels over de wereld --mit Kuppeln über die Welt --
in elke schedel.in jedem Schädel.

Poem H2449
Amsterdam, 2019-05-02

The introduction - Faxing to Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Diary-novel "De kennismaking - Faxen aan Ger"
Keyword: Brain 
 

First, in the future,

then in the past: happiness --


flees, it knows no time.


Eerst in de toekomst,
daarna in het verleden:auch in der Vergangenheit:
geluk kent geen tijd.Glück kennt keine Zeit.

Poem H2455
Amsterdam, 2019-05-07

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Happiness (volatile) 
 

I exist, I do

want to be noticed by friends --


truly, as I am.


Ik besta, ik wil,
door vrienden gezien worden --von dir gesehen werden --
echt, zoals ik ben.wirklich, wie ich bin.

Poem H2458
Amsterdam, 2019-05-07

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Identity: mirror 
 

Rather than your love

I wish to tell you carefree --


whatever I think.


Liever dan liefde,,
wil ik onbekommerd jou --würde ich sorglos sagen --
zeggen wat ik denk.was ich mir denke.

Poem S0868
Amsterdam, 2019-05-07

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Truth 
 

People like to think

that someday it will turn out:


They've Always Been Right!


In een depressie,
dat het een keer zal blijken:es wird sich herausstellen:
Ze Hebben Gelijk!Sie Haben Doch Recht!

Poem H2456
Amsterdam, 2019-05-07

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Truth 
 

Depressed, no feelings,

I think I see everything --


without illusions.


In een depressie:
voel ik niets, denk ik alles --ich fühle nichts, ich denke --
objectief te zien.objektiv zu sein.

Poem H2457
Amsterdam, 2019-05-07

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Depression 
 

The choice you have made

is the heart of the matter:


your free will, acting.


De kern van de zaak
is wat je gekozen hebt:ist das, was du gewählt hast:
jouw wil, die handelt.dein Wille, handelnd.

Poem H2459
Amsterdam, 2019-05-08

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Will 
 

Waiting for later

I realised: this is it --


this is all there is.


Wachtend op later,
besefte ik: dit is het --wurde mir klar: dies ist es --
dit is alles al.dies ist schon alles.

Poem H2460
Amsterdam, 2019-05-08

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Attention: actuality 
 

Hairdressers, scissors,

razor blades and carotids --


yet, it does go well.


Kappers, puntscharen,,
messen en halsslagaders --Messer und Halsschlagadern --
en toch gaat dat goed.und doch geht das gut.

Poem H2461
Amsterdam, 2019-05-09

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Culture: skill 
 

Dance, relationships:

it's the art of letting go --


to be real partners.


Dansen, relaties:,
de kunst van het loslaten --sind die Kunst, loszulassen --
om partners te zijn.um Partner zu sein.

Poem H2462
Amsterdam, 2019-05-09

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Letting go 
 

I just chained my bike

to his, yes, so intimate --


was our beginning.


Ik bond mijn fiets vast
aan de zijne, zo intiem --fest an seinen, so intim --
zijn wij begonnen.war unser Anfang.

Poem H2463
Amsterdam, 2019-05-11

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: In love:  
 

Life is beautiful,

despite misunderstandings --


and troubles with sex.


Het leven is mooi,,
al heb je misverstanden --trotz Missverständnissen und --
en gedoe met seks.Getue mit Sex.

Poem S0869
Amsterdam, 2019-05-11

The china shop - Faxing to Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
Diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger"
Keyword: Life: effort 
 

We are tirelessly

looking for ourselves, all time --


with quarrels and sex.


We zoeken onszelf,,
en doen dat onvermoeibaar --und tun das unermüdlich --
met ruzie en seks.mit viel Streit und Sex.

Poem S1182
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Identity:  
 

He is leaving me,

though I tried my best so much --


It was not enough.


Hij gaat bij mij weg,,
ik heb zo mijn best gedaan --ich versuchte mein Bestes --
Het was niet genoeg.Es war nicht genug.

Poem S1183
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: In love: unanswered 
 

Well, people know me,

I'm decent, I'm cordial --


and I talk and talk.


Och, je kent mij wel,,
ik ben netjes, hartelijk --ich bin züchtig, liebevoll --
en ik praat en praat.und rede, rede.

Poem H2967
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Identity:  
 

Although you like me,

I'll be alone again, once --


you got to know me.


Ook al mag je mij,,
straks zal ik weer alleen staan --werde ich alleine sein --
zodra je mij kent.sobald du mich kennst.

Poem S1184
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Friendship: 
 

You have to pay: be

beautiful, and nice, and hope --


it is sufficient.


Je moet betalen::
mooi zijn, en leuk, en hopen --schön sein, und nett, und hoffen --
dat het genoeg is.es wird ausreichen.

Poem S1185
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger" (Nicolien Mizee)
Keyword: Love: wish (action) 
 

Mum wants me happy,

it's her misfortune I'm not --


cooperative.


Mama wenst geluk
voor mij, tot haar ongeluk --für mich, zu ihrem Unglück --
werk ik niet goed mee.mache ich nicht mit.

Poem S1186
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Education 
 

Accustoming makes

power weak, so it changes --


the rules all the time.


Gewenning ontkracht
de macht, dus verandert die --die Macht, also ändert sie --
aldoor de regels.dauernd die Regeln.

Poem S1187
Amsterdam, 2021-06-06

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Power: 
 

I don't tolerate

distortion -- sound, face, or thought,


I straighten it out.


Ik verdraag geen scheef
hemd, gezicht, of gedachte --Lächeln, Licht, und Gedanke,
en trek die gauw recht.ich rück es zurecht.

Poem S1189
Amsterdam, 2021-06-09

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Order: pattern 
 

Being there, content,

nobody's burden: that's it --


Saints do live that way.


Tevreden er zijn,,
niemand tot last: zo kan het --niemandem zur Last: es kann --
Zo zijn heiligen.Heilige sind so.

Poem H2969
Amsterdam, 2021-06-09

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Contentment 
 

A deliberate

error at the end, humble --


pinnacle of pride.


Op het eind expres
een fout maken, deemoedig --Fehler, der demütige --
toppunt van hoogmoed.Gipfel des Hochmuts.

Poem S1191
Amsterdam, 2021-06-17

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Pride 
 

I wear anything,

just simple, wide clothes, I am --


naked by nature.


Ik draag zomaar wat,
liefst ruime kleren, ik ben --einfache Kleidung, ich bin --
naakt van nature.von Natur aus nackt.

Poem H2970
Amsterdam, 2021-06-17

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Harmony: relaxation 
 

Great Estate Party:

there are no rules past the sign --


PRIVATE PROPERTY ?


Feest op het landgoed::
geen regels voorbij het bord --keine Regeln nach dem Schild --
VERBODEN TOEGANG ?ZUTRITT VERBOTEN ?

Poem H2971
Amsterdam, 2021-06-18

All-crushing - Faxing to Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Diary-novel "Allesverpletterende - Faxen aan Ger"
Keyword: Party: liberty 
 

You say 'Here it is',

'goodbye', and you go, away --


from the restaurant.


Je zegt 'Hier is het',,
'tot ziens', en je steekt over --'tschüss', und du gehst weg, weg von --
weg van ons diner.unserem Diner.

Poem S1449
Amsterdam, 2022-07-05

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Sadness: disappointment 
 

I unravel us,

paralysed you are waiting --


until it's over.


Ik ontrafel ons,,
verlamd zit jij te wachten --du wartest bewegungslos --
tot het voorbij is.bis es vorbei ist.

Poem S1450
Amsterdam, 2022-07-05

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Love: intimacy 
 

I am not able,

both for all types of work and --


disability.


Ik ben ongeschikt
voor arbeid, en voor arbeids-für Arbeit, und für Arbeits-
ongeschiktheid ook.unfähigkeit auch.

Poem S1451
Amsterdam, 2022-07-05

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Together: society 
 

To disappoint me

is okay, if it's okay --


that I let you know.


Mij teleurstellen,
is goed, als jij het goed vindt --steht dir frei, wenn's mir frei steht --
dat ik het uitspreek.das auszusprechen.

Poem H3356
Amsterdam, 2022-07-05

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Love: communication 
 

A nice canoe trip,

downstream, without worrying --


about getting lost.


Lekker kanoën,,
stroomafwaarts, zonder zorgen --stromabwärts, ohne Sorgen --
of we verdwalen.uns zu verirren.

Poem H3357
Amsterdam, 2022-07-06

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Calm: space 
 

The emotions are

just my style, the writing itself --


is detached, a job.


De emoties zijn
mijn stijl, het opschrijven zelf --sind mein Stil, das Schreiben selbst --
gaat afstandelijk.ist ja distanziert.

Poem H3358
Amsterdam, 2022-07-06

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Self-expression 
 

My cynical life:

realistic, but boring --


and very tiring.


Ik leefde cynisch::
heel realistisch, maar saai --realistisch, langweilig --
en heel vermoeiend.und sehr ermüdend.

Poem S1452
Amsterdam, 2022-07-06

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Attention is not neutral, negative attention is tiring

Keyword: Realism 
 

Always wishing to

be special and important ...


just like a mistress.


Altijd bijzonder
en belangrijk willen zijn ...und wichtig sein wollen, wie ...
als een maîtresse.eine Mätresse.

Poem S1453
Amsterdam, 2022-07-06

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Identity: self-image 
 

I don't join in, I

don't live like the others do --


I don't live, they think.


Ik doe niet mee, ik,
leef niet zoals anderen --lebe nicht wie andere --
leef niet, volgens hen.lebe nicht, sagt man.

Poem S1454
Amsterdam, 2022-07-06

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Alone: loner / single 
 

Company is nice,

always I want it, always --


it's too much for me.


Gezelschap is fijn,,
ik wil het steeds weer, en steeds --immer will ich es, immer --
wordt het me te veel.wird es mir zu viel.

Poem H3359
Amsterdam, 2022-07-07

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Together: group 
 

I'm depressed, mainly

in the morning and later --


on it goes better.


Depressief ben ik
vooral 's ochtends en daarna --zumeist morgens und danach --
gaat het wel beter.geht es schon besser.

Poem H3360
Amsterdam, 2022-07-07

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Depression 
 

I'm living my life

simple, without demanding --


to have fun all time.


Ik leef mijn leven,
eenvoudig, ik verlang niet --für mich muss das Leben nicht --
dat het steeds leuk is.immer Spaß machen.

Poem H3361
Amsterdam, 2022-07-07

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Life: balance 
 

How weird, your trousers!

You really don't care, that's what --


I like about you!


Wat is jouw broek raar!
Dat jij daar echt niet op let --Dass es dir ganz egal ist --
is zo leuk aan jou!das mag ich an dir!

Poem S1456
Amsterdam, 2022-07-08

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4", December 13th, 1999
Also April 10th, 2000, in: "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5"
Exercise power with criticism

Keyword: Power: manipulation 
 

Don't ask 'How are you?'

if you really want to know --


Behaviour tells you.


Vraag niet 'Hoe gaat het?'
als je dat echt wilt weten --wenn du's wirklich wissen willst --
Gedrag zegt het je.Verhalten sagt es.

Poem H3366
Amsterdam, 2022-07-08

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Communication (body language) 
 

The Oracle knows

what I want, that's what she gives --


me as her advice.


Het Orakel weet,
wat ik wil en dat geeft ze --was ich will und das gibt sie --
aan mij als advies.mir als Anweisung.

Poem H3367
Amsterdam, 2022-07-08

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Mentorship

Keyword: Perception: critical 
 

In the little shop

I got sleepy, I got back --


in a distant past.


In het winkeltje
kreeg ik slaap, ik was terug --wurde ich schläfrig, ich kam --
in verleden tijd.in Vergangenheit.

Poem H3368
Amsterdam, 2022-07-08

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Memory: of places 
 

Being objective

is easy, less scary as --


being subjective.


Objectief zijn is
gemakkelijk, niet zo eng --einfach, nicht so gruselig --
als subjectief zijn.wie subjektiv sein.

Poem H3369
Amsterdam, 2022-07-08

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Perception: observation 
 

Do you also make

the mistake of going on --


with what you can't do?


Maak jij ook de fout
om door te gaan, door te gaan --weiter und weiter mit dem --
met wat je niet kunt?was du nicht tun kannst?

Poem S1457
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Chase a dream
Sunk costs fallacy

Keyword: Wisdom / Stupidity 
 

New Year, I would like

to say something important --


something eternal.


Oudjaar, nu zou ik
iets eeuwigs willen zeggen --jetzt was Wichtiges sagen --
iets heel belangrijks.etwas Ewiges.

Poem S1458
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keywords: Life: story / moments, New Year 
 

Her question is quite

difficult: can you forgive --


what your mother did?


Een moeilijke vraag
stelt ze: kun je vergeven --Frage: kannst du vergeben --
wat je moeder wou?was Mutter wollte?

Poem S1459
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Parents: mother(hood) 
 

Oh, my dear darling,

no theory is correct --


when I comes to you.


Oh, mijn lieve lief,,
niet één theorie klopt nog --keine Theorie stimmt noch --
als het om jou gaat.wenn es zu dir kommt.

Poem S1460
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: In love:  
 

The presenter doubts,

but in a compelling way --


Does he know better?


De presentator
beschrijft zijn twijfel dwingend --zeigt seinen Zweifel zwingend --
Weet hij het beter?Weiß er es besser?

Poem S1461
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Doubt 
 

Problems. But right now

everything is fine again --


For the time being.


Problemen. Maar nu
is alles weer in orde --es ist wieder in Ordnung --
Nou ja, voorlopig.Für den Moment schon.

Poem H3371
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Balance: keep 
 

Uncle touches me,

my breasts, well, I will let him --


he's so pathetic.


Oompje raakt me aan,
mijn borsten, ach, vooruit maar --meine Brüste, na, lass ihn --
hij is zo zielig.er ist armselig.

Poem S1463
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Abuse (at home) 
 

Children should remain

small, they must be pruned to be --


new bonsai persons.


Kinderen moeten
klein blijven, gesnoeid worden --bleiben, beschnitten werden --
tot bonsaimensen.in Bonsaimenschen.

Poem S1464
Amsterdam, 2022-07-09

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Education 
 

I'm trying so hard

nót to conform, otherwise --


I would go crazy.


Ik doe veel moeite,
om me niét aan te passen --mich nícht anzupassen, nicht --
anders word ik gek.verrückt zu werden.

Poem S1468
Amsterdam, 2022-07-11

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Identity: being different 
 

I loathe standing out,

but I must present myself --


on the book cover.


Ik val niet graag op,,
maar ik moet me laten zien --muss mich aber ausstellen --
op de boekomslag.auf dem Bucheinband.

Poem S1466
Amsterdam, 2022-07-11

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Present yourself or be yourself
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"

Keyword: Identity: be seen 
 

I loathe standing out,

yet, on all my book covers --


I am a poseur.


Ik walg van vertoon,,
maar op mijn boekomslagen --aber auf den Einbänden --
ben ik een poseur.bin ich ein Poseur.

Poem S1467
Amsterdam, 2022-07-11

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Postures as a nude model, used on the book covers
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"

Keyword: Identity: be seen 
 

It's in vain, my book,

but it is comforting me --


that I record it.


Alles is vergeefs,
ook mijn boek, maar het troost me --Buch, aber es tröstet mich --
dat ik dat vastleg.das aufzuzeichnen.

Poem H3372
Amsterdam, 2022-07-11

Like it or not - Faxing to Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Diary-novel "Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4"
Keyword: Illusions: see through 
 

Children just want to

believe adults, even if --


it does not come off.


Kinderen willen
volwassenen geloven --den Erwachsenen glauben --
ook als dat niet lukt.auch wenn es nicht klappt.

Poem S1761
Amsterdam, 2023-05-15

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", February 27th, 2000
Keyword: Reason: critical 
 

I prefer brooding

to having an opinion --


that I think is wrong.


Ik pieker liever,
dan een mening te hebben --als eine falsche Meinung --
die ik verkeerd vind.bekanntzugeben.

Poem S1762
Amsterdam, 2023-05-15

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", February 27th, 2000
Keyword: Thinking (fret) 
 

In my letters, I

am walking my thoughts with you --


like walking wild dogs.


In brieven aan jou
laat ik mijn gedachten uit --meine Gedanken heraus --
als wilde honden.wie wilde Hunde.

Poem H3816
Amsterdam, 2023-05-16

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", March 22nd, 2000
Keyword: Thinking (order) 
 

In heaven, I wouldn't

ask God any question, I --


would just behold Him.


In de hemel zou
ik God geen vragen stellen --ich keine Fragen stellen --
Hem slechts aanschouwen.Einfach Gott schauen.

Poem H3817
Amsterdam, 2023-05-17

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
"The Church calls this contemplation of God in his heavenly glory 'the beatific vision' " (Catechism of the Catholic Church, § 12-II, #1028, after St. Cyprian)
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", March 29th, 2000

Keyword: Religion: holiness 
 

Your prejudices

cost you a lot every time:


many nice contacts.


Je vooroordelen
kosten jou ontzettend veel --kostet dich viel, sehr viele --
leuke contacten.nette Kontakte.

Poem S1763
Amsterdam, 2023-05-17

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", April 20th, 2000
Keywords: Equality: inequality, Distance / Detachment 
 

It educates you

as a child, that you learn what --


you shouldn't talk about.


Het vormt je als kind,,
dat je leert waarover je --dass es lernt, worüber man --
niet hoort te praten.nicht reden sollte.

Poem H3818
Amsterdam, 2023-05-17

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", April 20th, 2000
Keyword: Values and standards 
 

The world your parents

keep impressing on you is --


fitting less and less.


Steeds minder klopt de
wereld die je ouders jou --Eltern dir reindrücken, stimmt --
blijven voorhouden.immer weniger.

Poem H3819
Amsterdam, 2023-05-17

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", April 21st, 2000
Keyword: World(view) 
 

Since everyone is

obliged to achieve, you do --


not talk about it.


Ook jij bent verplicht
tot prestaties, dus heb je --verpflichtet, also redet --
het er niet over.man nicht darüber.

Poem H3820
Amsterdam, 2023-05-18

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", April 21st, 2000
Keyword: Ambition 
 

He holds himself as

an example: 'Then I knew:


you're really special!'


Op elk feest stelt hij
zich tot voorbeeld: 'Toen wist ik:zum Vorbild: 'Dann wusste ich:
jij bent bijzonder!'du bist besonders!'

Poem S1764
Amsterdam, 2023-05-18

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", April 23rd, 2000
Keyword: Attention: attract 
 

My dear reluctant,,

I kiss you, every part that --


is available.


Mijn onwillige,,
ik kus je, alle plekjes --ich küsse dich, jeden Teil --
die beschikbaar zijn.das verfügbar ist.

Poem H3821
Amsterdam, 2023-05-18

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", April 23rd and May 9th, 2000
Keyword: Love: wish (expressed) 
 

Everyone listens

in, the waiter keeps scrubbing --


the café tables.


Iedereen luistert
mee, de ober boent secuur --der Kellner schrubbt präzis die --
een schoon tafeltje.sauberen Tische.

Poem H3822
Amsterdam, 2023-05-18

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", May 15th, 2000
Keyword: Curiosity: about others 
 

She sits dreamily

in the nest swing in the park:


in love or pregnant!


Ze zit dromerig
te schommelen in het park:im Park: sie muss wohl verliebt --
verliefd of zwanger!oder schwanger sein!

Poem H3823
Amsterdam, 2023-05-18

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", May 17th, 2000
Keywords: In love: dreamy, Pregnancy 
 

Oh, those latecomers!

They enter and intervene --


Don't do it that way!


O, die laatkomers!!
Meteen grijpen ze in, want --Sie greifen sofort ein, denn --
het moet echt anders!so macht man das nicht!

Poem S1766
Amsterdam, 2023-05-19

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", May 21st, 2000
Keyword: Pride 
 

Children know there is

a lot they don't understand --


adults however...


Kinderen weten
dat ze veel niet begrijpen --vieles Unverständliches --
maar volwassenen...aber erwachsen...

Poem H3824
Amsterdam, 2023-05-19

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", May 26th, 2000
Keyword: Knowledge: gain 
 

Nobody really

cares about me, people just --


stand in awe of me.


Niemand geeft om mij,
mensen behandelen mij --um mich, man behandelt mich --
altijd vol ontzag.immer mit Ehrfurcht.

Poem S1767
Amsterdam, 2023-05-19

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", May 31st, 2000
Keyword: Distance / Detachment 
 

You're tolerated,

so don't bother your parents --


says the fairytale.


Je ouders dulden,
je, als je niet lastig bent --sei ihnen nur keine Last --
vertelt het sprookje.so lehrt das Märchen.

Poem S1768
Amsterdam, 2023-05-19

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Snow White, Hansel and Gretel, Hop-o'-My-Thumb
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", June 17th, 2000

Keyword: Child: security / comfort 
 

Heat: I want to be

at home, on my own.. lightly --


inhabited isle.


Bij hitte wil ik
thuis zijn, op mijn eigen.. licht --nach Hause, auf meine dünn --
bewoonde eiland.bewohnte Insel.

Poem H3825
Amsterdam, 2023-05-19

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", June 18th, 2000
Keywords: Sun: blazing, Home: security / comfort 
 

The prayer service

gives me the peace to ponder --


over my worries.


In de gebedsdienst
kan ik rustig piekeren --kann ich in Ruhe meinen --
over mijn zorgen.Sorgen nachsinnen.

Poem H3826
Amsterdam, 2023-05-21

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", June 21st, 2000
Keyword: Calm: standstill 
 

An absent reply

is a characteristic --


of maturity.


Afwezig antwoord
geven is een kenteken --antworten ist ein Merkmal --
van volwassenheid.des Erwachsenseins.

Poem S1770
Amsterdam, 2023-05-22

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", June 23rd, 2000
Keyword: Adultness 
 

A beautiful film,

but really too heart rending --


to give it a thought.


Wel een mooie film,,
maar echt veel te aangrijpend --aber wirklich zu fesselnd --
om bij stil te staan!um dran zu denken.

Poem S1771
Amsterdam, 2023-05-22

A lightly inhabited island - Faxing to Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Diary novel "Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5", June 30th, 2000
Keyword: Passivity: easiness (sloth) 
 

From children, you can

never tell that they will be --


boring as adults.


Aan een kind kun je
nooit zien dat het saai zal zijn --nie ihre Langeweile --
als volwassene.als Erwachsener.

Poem S1049
Amsterdam, 2020-08-12

Oh, is he a pilot? (Nicolien Mizee) - 2020
Column "O, is hij piloot?" (nrc.next)
Keyword: Boredom: dullness / emptiness 
 
Moonen, Ries

It's very secret,

so I don't tell anyone --


not even myself.


Het is erg geheim,,
dus vertel ik het niemand --also sag ich niemandem --
niet eens aan mijzelf.nicht einmal mir selbst.

Poem S0867
Amsterdam, 2019-04-28

Eric's secret (Ries Moonen) - 1974
Song "Het geheim van Erik", sung by Joost Prinsen in the "Stratemaker-Op-Zee-Show"
Mentioned in the diary-novel "De porseleinkast - Faxen aan Ger" (2018) by Nicolien Mizee

Keyword: Secret 
 
Zywa
Mizee, Nicolien (88), Moonen, Ries (1)
Collection
Out of place
GermanDutch5-7-5
PencilPumiceRainLoves
CompressedBirdsIflessPhoto
TributesDedicationsComposersHome
Attention is like sunshineMention © Zywa when using texts,
drawings, designs, paintings and photos
Search word:  CTRL-F